Bliv medlem

Kontingentsats 0-17 år


49 kr. /måned

Kontingentsats 18+ år


99 kr. /måned

Medlemskontingentet betales månedligt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere herfor, således at medlemmer kan betale medlemskontingentet f.eks. halvårligt eller årligt. I disse tilfælde ganges kontingentsatsen med det antal måneder medlemmet ønsker at betale for.


Eksempel på dispensation: Halvårlig kontingentbetaling for en 18+ år
99 kr x 6 måneder = 594 kr.


Medlemskontingentet betales som udgangspunkt af medlemmet selv. Ønsker et medlem at repræsentere sin kernefamilie (kernefamilie defineres som slægtninge i lige linje dvs. egne børn og egne forældre, og i konkrete tilfælde kan søskende og anden slægtning inddrages her) ved betaling af medlemskontingentet, skal dette oplyses til bestyrelsen.


Eksempel på betaling af medlemskontingent som repræsentant for sin egen kernefamilie
Familie på 4 medlemmer: Far, mor og 2 børn i alderen 0-17 år.
Far er repræsentant for betaling af kontingent for mor og 2 børn.


Kontingentbetaling sker derfor således:
Far betaler månedligt 296 kr. i medlemskontingent til foreningen:
99 kr. + 99 kr. + 49 kr. + 49 kr. = 296 kr.


Et medlemskab i Den Albanske Trossamfund tegnes for 12 måneder ad gangen (bindingsperioden).
Ønsker medlemmet at udtræde medlemskabet, skal dette oplyses bestyrelsen på e-mail.
Udtræder man medlemskabet før dets udløb, er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent for den resterende periode.


Du kan også registrere dit medlemskab manuelt, ved at kontakte bestyrelsen.


Medlemsformular

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Det Albanske Trossamfund behandler vi dine oplysninger efter gældende lovgivning på området. Vil du vide mere om dine rettigheder og hvordan vi behandler dine oplysninger, så kan du læse vores persondatapolitik her